Konwerter Kindle

klient: landie.pl

Konwerter książek w formacie DOCX, DOC, RTF lub TXD do formatu obsługiwanego przez Amazon Kindle Store.

Działanie wg następującego schematu:

  1. Dodajemy książkę (możliwe dodanie wielu rozdziałów, każdy jako osobny dokument).
  2. Konwersja dokumentu do wersji HTML wg wytycznych Kindle Direct Publishing.
  3. Możliwość naniesienia własnych poprawek w wygenerowanej książce.
  4. Generowanie paczki jako archiwum ZIP.

Wykorzystane technologie

  • PHP
  • MySQL
  • Apache

Zakres mojej pracy

  • konfiguracja serwera,
  • wdrożenie CMS.

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką cookie.

Ukryj